Het bestuur van de  Broakese Karnavalszotten

voorzitter dhr. Dirk van Weert
email:  voorzitter@broakesezotten.nl 
   
secretaris  mw. Monique Philippart
email:  secretaris@broakesezotten.nl
     
penningmeester
 
hr. Aja Lucassen
email:  penningmeester@broakesezotten.nl
 
     
bestuurslid dhr. Rob Biesters
email:   Rob@broakesezotten.nl
 
     
bestuurslid dhr. Theo van Hek
email:   Theo@broakesezotten.nl
 
 

secretariaat:

 

KV De Broakese Karnavalszotten
Eeuwselstraat 10
5662EC  GELDROP